El Gezira Sheraton Hotel

Miasto Kair
Adres
Całkowita wysokość 100 m
Wysokość do dachu 100 m
Liczba kondygnacji 30
Rozpoczęcie budowy
Ukończenie budowy 1984
Typ Hotel


ZDJĘCIA

flickr:288028952
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License